De beoordeling van brandwerende constructies in de praktijk

Wat zijn de eisen m.b.t. platen, blokken en isolatie?

 

Isolatie speelt een essentiële rol in het brandwerend maken van constructies. Belangrijke vragen daarbij zijn:

  • Om wat voor type constructie gaat het (dragend of scheidend)
  • Wat is de WBDBO-eis?
  • Hoe kan het materiaal gecertificeerd en onderhouden worden?

De invloed van de temperatuurontwikkeling bij brand in constructies kan worden beperkt door het gebruik van (isolatie) materiaalsoorten met een hoge thermische traagheid. Maar er kan ook worden gedacht aan een hoge thermische traagheid van de wandoppervlakken en/of een (bijna) onbrandbaar wandoppervlak ter bescherming van daarachter gelegen brandbaardere (isolatie)materialen.

Brandveilig Bouwen Nederland heeft in haar kennisdossier ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ een sectie opgenomen over platen, blokken en isolatiemateriaal. Naast uitleg over deze bouwmaterialen in relatie tot een brandveilige constructie, bevat het hoofdstuk concrete handvatten om het brandveiligheidsniveau en de mogelijke verbeteringen van de eigen constructie te bepalen.

Inclusief handige checklist

De beoordeling van brandwerende constructies in de praktijk

Vul uw gegevens in en ontvang direct de gratis download