NIEUW: De essentiële bouwkundige controlepunten 2020

Van groot belang voor bouwkundige brandveiligheid

Dit is de vernieuwde uitgave. Versie 2018/2019.
Gepresenteerd op 22 november 2019

Brandweer Nederland, Bouw en Woningtoezicht Nederland en BBN hebben de editie 2020 van de essentiële bouwkundige controlepunten gelanceerd. Deze editie is geactualiseerd en het hoofdstuk over brandveiligheid is uitgebreid; de onderwerpen brandwerendheid, brandgedrag en rookwerendheid worden hierin toegelicht. 

Het handboek is onderverdeeld in negen subonderwerpen, variërend van brandwerend glas tot brandvertraging voor hout- en plaatmateriaal. Nieuw is het hoofdstuk over Rook-en warmteafvoersystemen. Elk hoofdstuk is vergezeld van een overzichtelijke checklist waarmee u gemakkelijk uw gebouw controleert.

Handig: Per controlepunt wordt aangegeven voor welke doelgroep (architect, aannemer, gebruiker, consument) deze relevant is.

De eisen die vastliggen in het Bouwbesluit zijn, zo benadrukt BBN keer op keer, slechts minimumeisen. Gebouweigenaren zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen in het gebouw. BBN hoop dan ook het bewustzijn te vergroten dat brandveiligheid niet alleen een kwestie van wet- en regelgeving is, maar ook van ethisch besef en verantwoordelijkheidsgevoel. Controleren op en investeren in brandveiligheid waarborgt niet alleen de veiligheid van mensen, maar draagt ook bij aan de bedrijfscontinuïteit mocht een brandincident zich voordoen.

Dit handboek wordt u aangeboden door:

Vul uw gegevens in en ontvang direct de gratis download